Blog
 
Fotoğraf Sanatçılığı İle İstihdam Edinin
Fotoğraf  Sanatçılığı İle İstihdam  Edinin

Fotoğraf makinesi'yle varlıkların imgeyi  filme kaydeden ve görüntülerin karta basımını yaparak istenen sayıda kopyasını çıkaran  kişiye Fotoğraf Sanatçısı denir.

Renkleri ayırt edebilen,  Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen,  Kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan,  Güzel sanatlar'a ilgili, Ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı,  İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür.

Fotoğraf sanatçısı, fotoğraf stüdyolarında çalışabileceği gibi, açık havada (dağ, deniz kenarı), değişik ortamlarda (düğün, nişan, seminer, toplantılar, kongreler vb.) çalışabilir. Filmin banyosu ve tab edilmesi sırasında karanlık odada çalışmak gerekir. İş genellikle ayakta yürütülür. Normal çalışma saatleri dışında çalışmak ve seyahat durumu söz konusu olabilir. Fotoğraf sanatçısı görsel bir ürün yaratır, işini yaparken müşteriyle ve çalışma arkadaşlarıyla etkileşimde bulunabilir ama bir fotoğraf sanatçısı işini tek başına da yürütebilir.

Fotoğraf sanatçıları kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar.  2. dünya savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye'de fotoğrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuştur. 1970-80 yılları arasında Türk fotoğraf sanatı'nda evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980'lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır. Ticari resim yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta bazen de azalmaktadır. Ticari resim fotoğrafçılığı'nda kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır.  Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

Fotoğraf sanatçısı, Fotoğraf makinesi, Güzel sanatlar, fotoğrafçılık işletmeleri, Reklam ve tanıtım fotoğrafçılığı, Ticari resim fotoğrafçılığı, Sanatsal fotoğrafçılık, Türkiye