Blog
 
İnsan Kaynakları Mesleği İle Yeni Bir Kariyeriniz Olsun
İnsan Kaynakları Mesleği İle Yeni Bir Kariyeriniz Olsun

İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI

İnsan Kaynakları Uzmanlığı mesleği günümüz popiler meslekleri arasında. Yeni bir kariyer düşünceniz varsa insan kaynakları uzmanlığını araştırabiirsiniz, yada iş ve meslek danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Tarih olaylara, sürece ve geliştirmelere paralel olarak devamlı yenilik göstermektedir. Başlangıçta acemilik gerektirmeyen bir birim  olan insan kaynakları günümüzde bütün modern işletmenlerin en önemli departmanlarından biri haline gelmiştir. İşletmelerin günden güne profesyonelleşmesi insan kaynakları  kurumuna daha  spesifik ve uzmanlık gerektiren  görevlerin eklenmesine aynı zamanda daha kapsamlı uzmanlaşmış bir konuma gelmesine neden olmuştur. Bu  gelişimde tam donanımlı personel ihtiyacını gidermiştir.

Mesleğin Genel Tanımı

İnsan kaynakları yönetimi bir kurumda çalışanların verimliliğini arttırmak amacıyla şekillendirilmiş çalışmalar bütünüdür. İnsan kaynakları birimi bir işletmenin tüm personeline yönelik eğitim, kariyer planlama, performans değerlendirme, ücret ve personel yönetimi, personel özlük işlerinin sürdürülmesi ve işletmeye en uygun personelin seçimi gibi fonksiyonları yürütür.

Personelin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için sahip olmaları gereken bilgi birikimini belirlemek üzere analizler yaparak eğitim ihtiyaçlarını belirler ve planlar. Personelin görev tanımını yapar ve performans değerlendirmesi ile takip eder. Personelin hizmet sözleşmesi, çalışma saatleri, ücret uygulaması, yıllık izin gibi sosyal haklarını ilgili mevzuatlara uygun olarak düzenler. Kurumsal hedeflere ulaşmak için işletmedeki insan kaynaklarını etkili bir şekilde harekete geçirecek çalışmaları düzenlemekten ve yürütmekten sorumlu departmandır.

Sizde İşkoloji Akademi Kariyer kurslarına katılarak yeni bir mesleğe adımınızı atın. Eğitimler hakkında bilgi için eğitim detay sayfasını ziyaret ediniz.

ik, insan kaynakları kursu, insan kaynakları uzmanlığı, uzmanlık, iş ve meslek