Blog
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İşletmelerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan risklerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir iş ortamı sağlamak amacıyla bir plan dahilinde iş güvenliği ile görevli mühendise bağlı olarak çalışan kişidir. Genel ve sayısal yeteneğe sahip,  Fen bilimleri alanına ilgili  detaylıca algılayabilen, stres altında çalışabilen, hızlı ve doğru karar verebilen, disiplinli ve düzenli çalışabilen, tedbirli olan,  Yönergeleri algılayabilen, sorumluluk sahibi, kimseler olması gerekir. İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri, çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan bölümlerde görev yapabilirler. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir.

Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması söz konusudur. Üretim alanının büyüklüğüne göre dikkat gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler. Dinleme, düşünme, konuşma, hareket halinde olma mesleğin gerektirdiği etkinliklerdir. İş sağlığı ve güvenliği teknikerlerinin iş bulma olanakları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış, yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri, İşçi Sağlığı ve İşGüvenliği, Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS), iş güvenliği uzmanlığı, İş güvenliği, işçi sağlığı, güvenlik, isg, isg uzmanı