Blog
 
Maliye Meslek Elemanı Olmanın Tam Zamanı
Maliye Meslek Elemanı Olmanın Tam Zamanı

Bir firmanın veya işletmenin sermaye  ile ilgili bilgilerini yürüten ara insan gücüdür. Matematik ve ekonomiye ilgi duyan ve bu alanlarda başarılı,  detayları  algılayabilen, düzenli, sorumluluğu sahiplenen,  ayrıca  ile iyi ilişkiler kurabilen,  kapalı ortamda çalışmaktan hoşlanan kişiler olmaları gerekmektedir. Maliye meslek elemanları daha çok bürolarda çalışmakla beraber zaman zaman vergi mükelleflerini yerinde ziyaret ederler. mesai arkadaşları ve vergi mükellefleri ile diyalog halinde bulunur.

Maliye Meslek Elemanları, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatları ile mal müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarının bütçe ve gelirle ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler. Ayrıca özel sektör kuruluşlarının mali birimlerinde, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci –Mali Müşavir ve Muhasebe bürolarında çalışabilirler.
Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumu"na ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.

Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilmektedirler. Maliye ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

Maliye meslek elemanları, Maliye, meslek, eleman, kamur , Maliye Bakanlığı, ekonomi, vergi mükellefleri, mali birimler, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci, muhasebe büroları