Blog
 
Pastacılık İle Yeni Bir İş Kazanın
Pastacılık  İle Yeni Bir İş Kazanın

PASTACILIK NEDİR?

Bambaşka miktarlarda un, şeker, yağ gibi besin maddelerini kullanarak, çeşitli pişirme yöntemleriyle kuru pasta ve mayalı ürünleri, kek, yaş pasta, tatlıları, börekleri, pasta soslarını hazırlayan kişiye Pastacı denir. Şekil algılama kabiliyeti olan,  Tat ve koku duyuları gelişmiş,  Dikkatli, hijyenik, titiz ve düzenli,  bireylerle iyi iletişim kurabilen, kimseler olmaları gerekir. Estetik görüş ve yaratıcılık meslekte başarıyı artıran bir özelliktir.

PASTACILIK’TA ÇALIŞMA  KOŞULLARI

Pastacılar fırın,pastanelerin veya otellerin mutfak departmanlarında çalışırlar. İş  ortamı biraz sıcak, nemli ve hoş kokuludur. Pastacılar özellikle ayakta çalışırlar ve malzeme (hamur vb.) ile ilgilidirler. Ara sıra diğer personellerle işbirliği yapar ve diyalog kurarlar.

Bu mesleğe emek veren elemanlar  pastanelerde ve otel mutfaklarında çalışabilirler.  Bu mesleğin çalışma durumunda mevsimlik dalgalanmalar olup, yaz sezonunda turistik merkezlerdeki  işletmelerin doluluk oranlarına göre yükseliş, kış aylarında ise düşüş görülmektedir.  Pastane ve şekercilerde satılan mahsullerdeki çeşitlenmeye eşit olarak özellikle usta düzeyine gelmiş meslek çalışanları kolaylıkla istihdam  bulabildikleri gibi birden fazla işyerinde de çalıştıkları gözlenmiştir.  

 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir.  Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.  Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

 Mesleki eğitim tamamlandıktan sonra işletmelerde çalışmaya başlayan usta, asgari ücretin en az 3 katı oranında maaş almaktadır.

Meslek liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanı Pastacılık dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar. Meslekte ilerlemenin en önemli yollarından birisi açılan yarışmalarda derece almak ve ücrette artıştır. Ayrıca turistik otellerin düzenledikleri yarışmalarda kendi ürünlerini sergileme olanağı bulabilirler

Pastacılar, Pastacılık, Yiyecek İçecek Hizmetleri, İş Pedagojisi, ÖSYM