Blog
 
Sağlık Sektörünün Popüler Mesleği Evde Hasta Bakımı
Sağlık Sektörünün Popüler Mesleği Evde Hasta Bakımı

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde bulundurabilmek için, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odalarını düzenleyebilecek, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanıdır.

Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarı sağlayabilen,insanlara yardım etmekten hoşlanan, sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen,  Sorumluluk duygusu yüksek,  Çabuk ve doğru karar verebilen,  Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olan, Tedbirli, tertipli,  Soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı evde, resmi veya özel hastaneler'de, dispanserler, bakım merkezleri ve aile hekimlikleri'nde görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir. Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadır. Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler.

Hasta ve hastayakını, Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı, resmi ve özel hastaneler, dispanserler, bakım merkezleri, aile hekimlikleri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları