Blog
 
Serbest Muhasebeci İle Yeni Bir Kariyere Başlayın
Serbest Muhasebeci İle Yeni Bir Kariyere Başlayın

Hesaplı faaliyet gösteren gerçek ve yasal kişilere ait girişim ve şirketlerin muhasebe kuralları ve hâkimiyetleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kazanç-zarar tablosu ve vekâletnameler ile diğer belgelerini düzenleyen  kişiye  Serbest Muhasebeci  denir.

Rakamlarla akıl yürütebilme gücüne sahip,detaylara itina edebilme gücüne sahip,  ofis işlerinde çalışmaktan ve verilerle (sayılarla) uğraşmaktan hoşlanan,  disiplinli, görevli, soğukkanlı ve özenli kimseler olmaları gereklidir.

Serbest Muhasebeciler, ofis ortamında ve oturarak görev alırlar. Mesai sırasında birinci derecede verilerle ilgilidirler.İş koşulları düzenlidir. Kişi çalışırken, zaman zaman işletme sahipleriyle, vergi daireleri personeliyle Sosyal Güvenlik Kurumu personeliyle, bağlı olduğu meslek kuruluşlarıyla ve meslektaşlarıyla etkileşim halindedir

Mesleğin eğitimi; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülteleri ile meslek liselerinde mezun olanlar stajlarını tamamladıktan sonra sınavla Serbest Muhasebeci olmakta iken 2008 yılında çıkarılan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun ile Serbest Muhasebeci ruhsatı verilmesi kaldırılmıştır. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler Serbest Muhasebeci ruhsatı verildiği dönemi kapsamaktadır.

Serbest muhasebeciler kendi özel bürolarını açabilmektedirler.  Kamu ve özel kurumların muhasebe servislerinde çalışma olanakları bulunmaktadırlar.  Avrupa Birliği'ne kabul edilmemizin gündemde olduğu bugünlerde mali konulardaki uygulamaların değişmesi ve artmasına paralel olarak bu meslekte çalışan kişilerin sayısı ve bu kişilere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır Serbest Muhasebeci adayları yanlarında staj gördükleri kişi tarafından sigortalı olarak ve en az asgari ücretle çalıştırılmaktadırlar. Serbest Muhasebeciler, Maliye Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve yapılan işlerin mahiyetine göre değişen asgari ücret tarifelerine uygun olarak gelir elde ederler. Her Serbest Muhasebeci'nin kazanç durumu ise çalıştığı işyeri işteki tecrübesi, başarısı ve iş kapasitesi oranında değişebilmektedir.

Serbest muhasebeci'lerin meslekte ilerlemeleri serbest muhasebeci-mali müşavir unvanına hak kazanmaları ile gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için hukuk, iktisat, maliye, işletme-muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler gibi alanların birisinde lisans eğitimini tamamlamak, Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir ve Yeminli Mali müşavirler Odaları Birliği'nin açmış olduğu Serbest Muhasebeci-Mali Müşavirlik sınavını kazanmış olmak gerekmektedir. Bu sınav yılda 3 defa Nisan-Ağustos-Aralık aylarında yapılır. Kişi Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir olduktan sonra meslekte yükselmeye devam etmek isterse 10 yıl serbest muhasebeci-Mali müşavirlik yapması, Yeminli Mali Müşavirlik sınavını kazanması ve ruhsatını alması gerekmektedir.

Serbest Muhasebeci, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi, Siyasal bilimler, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik, Maliye Bakanlığı