Blog
 
Teknoloji Dünyasının Aranan Mesleği Grafik Tasarımı Teknikeri
Teknoloji Dünyasının Aranan Mesleği Grafik Tasarımı Teknikeri

Reklam yapılacak hizmet ve ürün’ü en iyi biçimde tasarlayan ve baskıya hazır duruma getiren ara meslek elemanı’na  Grafik Tasarımı Teknikeri  denir.

Figür ve uzay ilişkilerini görebilen,  pastel ve figürleri algılayabilen, hayal gücü zengin ve üretken,  ifadelerini çizgilerle ifade edebilen,  güzel görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgi duyan,  düzenini ve duruşunu  belli bir noktaya yoğunlaştırabilen,  insan ilişkilerinde başarılı  ve güçlü kimseler olmaları gerekir.

Grafik tasarımı teknikeri kapalı bir ortamda, atölye, stüdyo ve ofis ortamında çalışır. Mesai arkadaşları, grafik teknisyeni ve alıcılarla  iletişim halindedir. Baskı aşamasında matbaa çalışma ortamında bulunurlar. Matbaaların çalışma ortamı kokulu ve gürültülüdür. Fotoğraf çekimlerinde açık havada çalışmaları söz konusudur. Grafik tasarım teknikeri orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Tecrübeli olanların iş bulma olanağı daha fazladır. Grafik teknikerleri bilişim teknolojisinde e-öğrenme çalışmalarında yer alan animasyon ve grafiklerin hazırlanmasında da görev aldıklarından istihdam alanları artmaktadır.

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim harç ve kredisinden yararlanabilmektedirler. Grafik tasarımı ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler.

Grafik tasarımı teknikeri, yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, medya sektöründe, atölye, stüdyo, ofis, Lisans Öğrenimine DikeyGeçiş Sınavında(DGS), Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, grafik teknisyeni, Baskı