Blog
 
Ülkemizin Ve Turizmin Aranan Mesleği Turist Rehberliği
Ülkemizin Ve Turizmin Aranan Mesleği Turist Rehberliği

Ülkemizin cennet yerlerini ,değer yerlerine götüren ve onlara bu bölgelerin tarihi, kültürel, doğal ve diğer özellikleri dair ayrıntılı bilgi veren, turistlerin bilmediği konularda yardımcı olan kişiye Turist Rehberi denir.

En birkaç bir yabancı dili çok iyi konuşabilmesi,  modern insanlarla tanışmaktan hoşlanması, gezmeyi sevmesi,  bambaşka şeylerden hoşlanan, insanlarla kolay iletişim kurabilmesi,  kibar,efendi, güvenilir olması,  tek grubun sorumluluğunu üstlenebilecek güven ve cesarete sahip olması,  muntazam ve anlaşılır ve güzel diksiyon’a sahip olması gerekir. Ülkemizin  yararına ve milli ahlâka aykırı hareket, söz ve tutumlarda bulunmak,  eski eser özelliğindeki eşyanın yurtdışına kaçırılmasına yardımcı olmak,  Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek, Rehberlik belgesinin geri alınması cezasından sonra 2 yıl içinde ikinci defa rehberlik belgesinin geri alınması cezasını işlemek.

Turist rehberleri, otel, motel, müze, restoran, tapınak gibi kapalı ortamlarda, harabe yerleri, sit alanları, antik yerleşim şehirleri, dağlık bölgeler gibi açık havada çalışırlar. Turist rehberleri genellikle seyahat etmeyi gerektirmektedir.Mesai zamanı belli değildir, tam zamanlı, yarı zamanlı, akşam veya geceleri, hafta sonları, mevsimlik çalışabilirler. Turist rehberlerinin mesai ortamı çok alternatifdir. Mesela  yazın çok sıcak, kışın çok soğuk, gürültü, toz, rutubetli, koku bulunan yerlerde çalışabilirler. Kariyer işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Yerli ve yabancı turistlerle, otel, motel, restoran personeliyle, tur operatörleriyle, enformasyon memurlarıyla ve çok değişik meslek elemanlarıyla iletişimde bulunurlar.

Turist Rehberlik meslek  eğitimi çeşitli yüksekokullara bağlı turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu turizm rehberliği bölümlerinde verilmektedir Meslek, Turizm Bakanlığı'nın "Ülke Çapında" ve "Bölge Çapında" olmak üzere 2 türde açtığı "Profesyonel Turist Rehberliği" kursları ile öğretilmektedir. Ülke Çapı'ndaki kursları başarı ile bitirenler Türkiye'nin tüm bölgelerinde rehberlik yapabilirler. Bölge Çapı'ndaki kursları bitirenler ise ülkenin 7 coğrafi bölgesinden herhangi bir bölgesi için yetiştirilirler ve sadece bu bölgede rehberlik yapabilirler.

Ülke çapındaki ve bölge çapındaki kurslarda ders grupları aynıdır. Kurslarda okutulan dersler şöyledir: Genel turizm bilgisi ve turizm mevzuatı, Meslek etiği ve meslek ders, ) Türkiye’nin turizm coğrafyası, Genel Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ve müzecilik Mitoloji ve ikonografi, ) Sanat tarihi, Dinler tarihi ve sosyoloji, Genel sağlık bilgisi ve ilk yardım, İletişim becerileri, Anadolu Medeniyetleri Tarihi, Türk halk bilimi ve geleneksel Türk el sanatları, Türkiye'nin flora ve faunası, doğa tarihi ve belirtilen derslere ilave olarak güncel veya gerekli görülen konularda ilgili birlik tarafından belirlenecek dersler de okutulabilir veya ders grupları dışında, müfredata takviye amacıyla turist rehberliği ile ilgili veya mesleğin icrasında yararlı olabilecek konularda, ülkesel sertifika programlarında en az beş, bölgesel sertifika programlarında ise en az iki konferans verilebilir. Derslerin kapsam ve içeriği, bölgesel sertifika programlarında ilgili bölgenin veya bölgelerin özellikleri de dikkate alınarak belirlenir. Kurs programındaki teorik derslerin bitiminden sonra ve kurs süresince yurtiçi uygulama gezileri düzenlenir. Katılımcıların, sertifika programı kapsamında belirlenen tarihi ve turistik alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak amacıyla yurtiçi uygulama gezilerine katılmaları zorunludur. Uygulama gezileri, ülkesel veya bölgesel sertifika programları için ayrı ayrı düzenlenir. Ülkesel yurtiçi uygulama gezi süresi en az kırk beş takvim günü, bölgesel yurtiçi uygulama gezi süresi en az sekiz takvim günüdür. Bu gezilerin tamamına katılmak zorunludur. Uygulama gezisinin tarihleri, güzergahı ve programı kursun açıldığı Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün Valilikçe uygun görülen teklifi ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. Gerek üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, gerek başka bölümlerden veya liseden mezun olanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı kursa katılanlar, sonuçta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı "Turist Rehberliği Sınavı"na katılmak zorundadır.

Turist rehberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı birimlerinde, özel turizm şirketlerinde, seyahat acentelerinde iş bulabilirler. Günümüzün modern teknolojisi seyahat taşıtlarını daha konforlu hale getirmektedir. Aynı teknoloji konaklama ve dinlenme tesislerine de konforu ve lüksü getirmiştir. Turizm sektörünün turizmi çeşitlendirmek ve yaygınlaştırmak için çalışmaları devam etmektedir. İnsanlar çalışma hayatının stresinden kurtulmak için tatili düşünmektedirler ve bazı insanlar bireysel tatilden çok organize edilmiş turlara katılmayı tercih etmektedirler. Tarihi eserleri bakımından zengin bir ülke olan Türkiye'yi özellikle yabancı turistler ziyaret etmektedir. İşte bütün bunlar bu meslekte çalışma alanının oldukça geniş olduğunu ve gelecekte de turistik bölgelerde ihtiyaç duyulacağını göstermektedir. Bu meslekte yabancı dil en önemli unsuru oluşturmaktadır. Günümüzde İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yaygın olarak kullanılan dillerde çok sayıda rehber bulmak mümkündür. Japonca, Rusça vb. dillerde turist rehberi sayısı az olduğundan günümüzde bu dilleri bilen turist rehberlerine ihtiyaç duyulmaktadır ve gelecekte de ihtiyaç duyulacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı bürolarda, kurs süresince eğitim giderleri Turizm Bakanlığı tarafından karşılanır. Üniversitedeki turizm rehberliği bölümünü seçen öğrencilerin masrafları kendilerine aittir. Kültür ve Turizm il müdürlükleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve turist rehberliği ile ilgili meslek kuruluşları her yıl haziran ayı sonuna kadar rehber taban ve tavan ücretleri konusunda teklif hazırlayarak Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirirler. Bakanlık teklifi değerlendirerek bir yıl sonraki ocak ayından itibaren uygulanacak rehber taban ve tavan ücretini temmuz ayı sonuna kadar saptayarak ilgili kuruluşlara duyurur. Ücretler transfer, yarım gün tur, gece tur, tam gün tur, Batı Anadolu tur, Doğu Anadolu tur gibi tur türlerine göre ve yevmiye olarak belirlenir. Rehber olarak verilen hizmetin seviyesi, tecrübe, hizmetin yapıldığı yer, mevsim ve iklim şartları, yorucu programlar, özel beceri isteyen rehberlik gibi durumlara göre ücretler değişmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Turizm il müdürlükleri, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, turist rehberliği, İngilizce, Almanca, Fransızca, Japonca, Rusça, Turist Rehberliği Sınavı, Türkiye’nin turizm coğrafyası, Genel Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ve müzecilik Mitoloji ve ikonografi