Blog
 
Yerel Yönetimler - Meslek Elemanı Olarak Yeni Bir Kariyeriniz Olsun
Yerel Yönetimler - Meslek Elemanı Olarak Yeni Bir Kariyeriniz Olsun

Yerel yönetimler  kariyer elemanı, belediyeler ve özel idarelerin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilerin yardımcısı olarak çalışan kişidir. Talimatları algılayıp uygulamaya sokabilen,  disiplinli,  Diğerle benzer işleri yapmaktan sıkılmayan,kişilere yardımcı olmaktan mutluluk duyan, kimseler olmaları gerekir. Mahalli idareler meslek personeli özellikle büroda çalışır. Birey çalışırken amirleriyle, mesai arkadaşlarıyla ve çalıştığı yerdeki diğer kişilerle iletişim halinde bulunabilir. Yerel Yönetimler meslek elemanı genellikle belediyeler, valilikler ve buna bağlı kuruluşlarda görev alırlar.

Yerel Yönetimlerde halkla ilişkiler, kamu yönetimi, personel yönetimi konularında iyi yetişmiş ara elemanlara ihtiyaç vardır. Ülkemizde yerel yönetimlere daha fazla yetki ve sorumluluk verilmesi gerektiği gündemdedir. Yerel yönetimlerin etkinliklerinin artırılması, halka daha iyi hizmet sunulması için yetişmiş, bilgili elemanlara büyük ihtiyaç olacaktır. Yerel Yönetimler ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYM kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler. Meslekte ilerleme kişinin mesleki başarısına ve deneyimine göre olmaktadır. Çalışılan kuruluşlardaki çeşitli birimlerde şeflik, müdürlük gibi pozisyonlara gelinebilir.

Yerel yönetimler kariyer elemanı, belediyeler ve özel idareler, üst düzey yöneticiler, meslek personeli, büro, Yerel Yönetimler, meslek elemanı , belediyeler, valilikler, kurum ve kuruluşlar, halkla ilişkiler, Kamu yönetimi, personel yönetimi, mesleki başarı, şef, müdür